OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO GRY GIEŁDOWEJ – PARKIET CHALLENGE

Administratorem danych osobowych jest Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 
00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS: 0000660475.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, nick, data urodzenia, adres email, numer telefonu) jest związane z udziałem w konkursie „Gra Giełdowa – Parkiet Challenge”.

Dane będą przechowywane 5 lub 10 lat zależnie od przepisów dotyczących przechowywania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń.

W związku z przetwarzaniem tych danych przysługują następujące prawa:

 • dostęp do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • żądanie sprostowania danych,
 • usunięcie danych (w określonych sytuacjach),
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw udostępniamy następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna,
  • Adres: Gremi Media SA, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa,
 • poczta elektroniczna,
  • Adres email: dane_osobowe@rp.pl
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 • Pani/Pana dane osobowe (w zakresie: imię, nazwisko, nick, adres email) będą przekazane wymienionym poniżej Partnerom Gry w celach związanych z dystrybucją materiałów informacyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem „Gra Giełdowa – Parkiet Challenge”
 • Pani/Pana dane osobowe (w zakresie: imię, nazwisko, nick, adres email) mogą być przekazane Partnerom Gry w celach związanych z marketingiem ich usług i produktów.

PARTNERZY GRY GIEŁDOWEJ – PARKIET CHALLENGE

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
 • Noble Securities SA
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
Partnerzy